RUANG SOLAT UTAMA

Ruang Solat Utama

 

KEMUDAHAN AUDIO VISUAL DI RUANG SOLAT UTAMA

Kemudahan Audio Visual

 

RUANG SOLAT WANITA

 

RUANG SOLAT TAMBAHAN

 

BILIK MESYUARAT

 

BILIK PERPUSTAKAAN

bilik perpustakaan

 

BILIK KULIAH 

bilik kuliah - luar

 

BILIK KULIAH 

 

DEWAN SEMINAR TERTUTUP


 

BILIK PERNIKAHAN

 

TEMPAT WUDUK MUSLIMIN

 

TEMPAT WUDUK MUSLIMAT

 

 VAN JENAZAH

 

LAIN-LAIN INFRASTRUKTUR