Pengerusi:

Haji Ahmad Ab. Hamid

Setiausaha:

Haji Mohd Isa Abdul Aziz

Ahli Jawatankuasa:

  1. Belum diisi