Portfolio Biro Pengurusan & Pentadbiran adalah seperti berikut:

  • Bertanggungjawab menyelaras serta mengurus pentadbiran masjid dari masa ke semasa terutamanya pengurusan Pejabat Pentadbiran
  • Bertanggungjawab bagi membuat keputusan bagi sesuatu hal yang memerlukan keputusan segera

 

Pengerusi:

Ir. Haji Mohd. Rozi bin Salleh

Setiausaha:

Mohd. Rohisham bin Mohd. Ikhlak

Ahli Jawatankuasa:

  1. Haji Wan Nawawi Wan Dagang
  2. Mohamed Ismail Gulam Shariff
  3. Haji Ramli Ariffin